De friluftspolitiske pejlemærker

TÆT PÅ ALLE / Friluftsliv er for alle
Alle både på landet og i byen skal have friluftslivet tæt på

LÆR I NATUREN / Vi skal lære i naturen
Både børn og voksne skal have naturen ind under huden

AKTIV BORGER / Friluftsliv skaber engagement og fællesskab
Friluftslivet er med til at skabe aktive borgere, der engagerer sig og tager ansvar 

LIVSKVALITET / Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet
Et aktivt friluftsliv styrker både den mentale og den fysiske folkesundhed

IVÆRKSÆTTERI / Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser
Naturoplevelser og friluftsliv kan være afsæt for iværksætteri og nye arbejdspladser

BYENS FRIRUM / Vores byer skal indbyde til friluftsliv
Vi skal skabe spændende og attraktive byer, hvor der er plads til friluftsliv

SOCIAL LØFTESTANG / Vi skal bruge naturen som social løftestang
Friluftslivet og naturen kan hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet

INNOVATION / Nytænkning giver mere friluftsliv
Fremtidens friluftsliv skal tænkes ind i nye sammenhænge.

VIDEN / Hvad ved vi om effekten?*
Fremtidige beslutninger på friluftsområdet bør træffes på grundlag af viden

 

De grundlæggende principper
Alle forslag til initiativer og projekter, der kan understøtte pejlemærkerne – og ikke mindst prioriteringen af dem, - vil blive "trykprøvet" i forhold til de følgende grundlæggende principper:

  • Fremtidsvision - strategi / Er idéen visionær?
  • Benyttelse og beskyttelse / Hvordan spiller idéen bedst sammen med naturen?
  • Samarbejde i friluftslivet / Fremmer idéen samarbejde?
  • Viden / Hvad ved vi om effekten? * 
  • Lovgivning / Kan idéen lade sig gøre?

Læs den fulde beskrivelse af pejlemærker og principper.

 

Hvor kommer pejlemærkerne fra?
Første skridt på vejen mod en national friluftspolitik blev taget i november 2012, hvor over 350 ildsjæle og interessenter på friluftsområdet var med ved en stor workshop i Bella Center. Miljøminister Ida Auken var vært – og her fik hun et stort og væsentligt input til de friluftspolitiske pejlemærker og principper, som angiver retningen for den nationale friluftspolitik.

Læs mere om workshoppen.

 

* Bemærk: "Viden" fremgår både som et pejlemærke og et grundlæggende princip. Det er egentlig et princip! Når vi har skrevet det på listen over pejlemærkerne, er det fordi, der nedsættes et netværk for viden, som skal samle trådene på dette område og arbejde specifikt med, hvordan vi kan sikre viden som grundlag for fremtidige beslutninger på friluftsområdet. Derfor kan du også bidrage med idéer til det her på Idéstorm - og fx skrive hvilken viden eller dokumentation du savner, og måske hvordan den ønskede viden kan tilvejebringes.