Kriterier for udvælgelse af de idé, der modtog 50.000 kr. 

I det år hvor Idéstorm rullede, blev der udvalgt seks idéer, som hver modtog op til 50.000 kr. til at blive ført ud i livet. Fokus var på de idéer, der bedst understøttede udvikling af friluftsliv, og samtidig understøttede grøn velfærd og/eller grøn omstilling.

Kriterier for udvælgelsen

Nytteværdi – hvad gør idéen, og hvilken værdi skaber den? Idéen skulle:

  • understøtte befolkningens muligheder for friluftsliv, fx ved at skabe bedre adgang og tilgængelighed, indhente viden om friluftsliv, skabe uddannelse, give information og/eller etablering af faciliteter 
  • understøtte grøn velfærd, dvs. menneskers trivsel i Danmark og/eller
  • understøtte grøn omstilling, dvs. vækst og erhvervsudvikling i Danmark 
  • ligge indenfor rammerne af pejlemærkerne for friluftspolitikken – Læs mere om pejlemærkerne her.

Derudover blev der lagt vægt på, at idéen:

  • var visionær og innovativ – fx en ny original og genial idé, eller innovativ udnyttelse af noget eksisterende
  • skabte noget, der er til glæde for mange og fremmer samarbejde mellem relevante fagområder / parter
  • var bæredygtig, så der sikres god balance mellem benyttelse og beskyttelse
  • var realiserbar inden udgangen af 2015
  • havde en projektansvarlig, som tilskuddet kunne gives til. 

Der blev også skelet til, om idéen fik ”likes” af mange andre på Idéstorm.