Idéstorm - et vigtigt bidrag til Danmarks friluftspolitik
Danmark skal have sin første nationale friluftspolitik. Pejlemærkerne for den nye friluftspolitik er sat, og næste skridt er et idékatalog med konkrete forslag, så friluftspolitikken kan blive til virkelighed.

På Idéstorm har det været muligt gennem et helt år at komme med egne idéer og kommentere på andres idéer. Her kunne alle komme med alle de idéer, man havde lyst til og være med til at skabe Danmarks første nationale friluftspolitik. Eneste krav var, at idéen understøttede et af de otte pejlemærker, der er sat for den nye friluftspolitik.

Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

50.000 kr. til seks udvalgte idéer
Blandt alle de idéer, der blev lagt på Idéstorm, blev der udvalgt seks, der hver fik 50.000 kr. til realisering. Disse udvalgte idéer kan du finde på Bloggen.

Hvor lang tid rullede Idéstorm?
Fra februar 2013 til januar 2014.

Input til 9 netværk
De mange idéer på Idéstorm var ikke mindst et vigtigt arbejdsredskab for 9 friluftspolitiske netværk. Netværkene bestod af faglige og kreative ildsjæle. De bedste og mest brugbare af idéerne har netværkene arbejdet videre med og taget med i deres idékatalog, som miljøminister Ida Auken offentliggør i februar 2014. Ved samme lejlighed vil ministeren lancere en håndfuld konkrete initiativer, der sættes i værk på baggrund af idékataloget.

Forår 2014: Friluftspolitisk redegørelse
Danmarks nye nationale friluftspolitik tager form. Det bliver en redegørelse, der består af de otte friluftspolitiske pejlemærker, idékataloget samt resultaterne af en igangsat forskning af, hvordan friluftslivet bidrager til samfundsøkonomien i Danmark.

Redegørelsen vil blive en fælles referenceramme og ”ledestjerne” for udviklingen af friluftslivet i Danmark og det fremtidige samarbejde omkring det.

Læs mere om processen frem mod en ny national friluftspolitik.