Idea-speaker
Tæt på alle

Kulturspor i landskabet

Alle kommuner skal iflg. vejloven føre en liste over offentlige veje. Ligeledes findes en liste/ fortegnelse over offentlige stier.
Disse offentlige stifortegnelser indeholder ofte beskrivelse af stistrækninger, som høre en tidligere tid til. F.eks. kirkestier og skolestier. Stierne findes måske som tilgroede hulveje eller er med tiden overpløjet. Men desuagtet er stierne juridisk set stadig eksisterende, selvom de ikke er matrikulært udskilt eller på anden måde fremgår af matriklen eller fysisk i marken. Disse gamle stirettigheder kan ikke fjernes ved hævd eller lign. Kun hvis kommunalbestyrelsen aktivt beslutter at nedlægge sådanne stistrækninger, vil stierne ikke længere kunne fastholdes.
Derfor opfordrer jeg aktive DN-ere, at få fat i kommunens offentlige stifortegnelse og opfordre kommunen til at genafmærke de gamle spor i landskabet, til glæde for friluftslivet. I Århus kommune har vi genfundet sådan ca. 20 stistrækninger.

Kommentarer (1)

19.02.2013 : Annette Eigaard

DN er i fuld gang med at kommentere på kommuneplanerne og i den forbindelse peger vi også på, at de offentlige stifortegnelser, og stierne naturligvis, skal fremstå klart og tydeligt i planerne. Samtidig foreslår vi på, at der bør planlægges for nye rekretative stinet, som binder flere områder sammen. Gerne på tværs af kommunegrænser.


Der er lukket for kommentarer