Idea-speaker
Viden

Hvem bruger IKKE naturen til friluftsliv?

Vi ved en masse om hvem der bruger naturen til friluftsliv, fx hvordan kommer de derud, hvor ofte kommer de, hvem de er sammen med, hvilke faciliteter de bruger, hvor længe de er der, hvilke motiver de har for at komme ude i naturen. Vi ved også at naturen har mange positive sundhedsmæssige effekter - grønne områder er med andre ord godt for sjæl og sind.

Men vi ved faktisk ikke noget om:
hvem der ikke kommer i naturen - i byens grønne parker, skovene, eller det åbne land?
hvorfor kommer de der ikke?
hvad er deres barrierer?
Kunne ikke brugere blive til brugere?
kan vi faciltiere brug?

Hvad skal der til for at ikke-brugere også bliver til brugere og på den måde få gavn af alle naturens goder (i et sundhedsperspektiv, reduceret stress niveau osv.)?

Det er noget vi mangler viden om - fordi når vi ved noget om hvorfor nogle mennesker ikke kommer i naturen, så kan vi minimere barrierer så endnu flere kan få gavn af naturen, dens goder - både i byen og i landskabet.

Kommentarer (1)

18.02.2013 : Kristian Nykrog

Det er ikke mindre end det klogeste jeg har hørt om dansk friluftsliv længe. Desværre nok ikke det rigtige fora at rejse dette spørgsmål da forskningsmidler til en sådan undersøgelse nok ikke direkte kommer til at skabe grøn vækst!


Der er lukket for kommentarer