Idea-speaker
Livskvalitet

Fri teltning udvides

Der har i et par år været mulighed for fri teltning i enkelte af Naturstyrelsens skove. Jeg synes dette tilbud bør udvides så det omfatter endnu flere skove. Det giver mulighed for uspoleret og fredfyldt friluftsliv helt tæt på den danske natur, og med tiden kunne det måske næsten komme til at ligne den svenske allemandsret. Man kunne også drømme om at private skovejere ville forstå at det ikke skader skoven, og dermed åbne deres skove for fri teltning.

Læs mere om de områder der har fri teltning i øjeblikket på http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/Overnatning/FriTeltning/

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer