Idea-speaker
Byens frirum

Fri badning i Københavns Havn

Kære Ida Auken
Som vinterbader, ville det være fantastisk hvis det kunne gøres lovligt at bade i Københavns Havn hele året.
Jeg har tidligere taget diskussionen med flere offentlige instanser - her under By og Havn samt Team Bade der administrerer alle havneanlæg.
Alle politikere i Borgerrepræsentationen vil gerne have mere liv i havnen, men bliver stoppet af overformynderi af By og Havn samt Team Bade.
Der er jo ingen der bader i havnen, der ikke passer på sig selv. Desuden er der en ekstra fordel ved badning - et større velvære samt mindre sygefravær.
At give tilladelse til badning hele året, vil være et stort aktivt - ikke kun for borgere i København men kan også bruges til promovering af København ud ad til.

Kommentarer (2)

27.03.2013 : Erik Juul

Forslaget er et godt eksempel på hvordan restrektiv forvaltning af love og regler står i vejen for den overordnede hensigt. I det her tilfælde at skabe mere liv i havnen og skabe bedre vilkår for den generelle folkesundhed. Ejerforholdene omkring Københavns Havn burde forenkles så en række af de ideer der igennem tiden er blevet foreslået, også kan gennemføres. Husbåde i havnen er et andet eksempel


14.11.2013 : Ulick

I bought some cheewy tubes from this ebay vendor (we're trying to figure out how to keep DS from liking his face raw) and noticed they had neoprene vests when I was looking in their store. Cost starts at $36 (more for larger ones) with shipping. Not sure if this is what you're looking for, but here's the .Their description:This vest is made from neoprene to be exceptionally strong and adjustable to the amount of pressure your child needs. With the vest it primarily provides deep pressure more evenly across your child’s body. The pressure is known to help reduce your child’s response to stimuli. This vest is often tolerated more than a weighted vest because it is very light weight and most children don’t notice it is on. It fits a chest up to 19” and its 10” long (contact us for custom size).


Der er lukket for kommentarer