Idea-speaker
Tæt på alle

Bedre adgang til de danske skove både de private og offentlige

Jeg synes man skal lave et krav om at alle skove i Danmark (både private og offentlige) skal være tilgængelige for folk til bens, hest, cykel eller ski mod at man betaler en samlet pris for benyttelse af skovene. Disse penge skal gå til:
De private skovejere for offentlig tilgang til skoven.
Vedligehold af veje og stier, ride og mountanbikeruter samt hundelufterskove.
Der bør være en betalt naturvejleder knyttet til alle skovdistrikter og alle skoler skal være forpligtet til at gøre brug af disse vejledere 4 gange årligt til naturdage (lærer om naturens økosystemer, planter og dyreliv fx. led i biologiundervisningen). Dette skaber fremtidige generationer der bedre kan gøre brug af og bevare vores naturområder.
Der skal skabes et forbud mod at omlægge skovområder til agerbrug uden at et tilsvarende område omlægges fra agerbrug til skov.
Man kan opstille mountainbike cykler i stativer, man giver så fx 20-50 kr pr. dagsleje.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer