Idea-speaker
Lær i naturen

Naturen tilbage til børnene

Synergien mellem friluftsforeninger, staten, skoler og børnehaver skal udnyttes langt bedre, så friluftslivet bliver en integreret del af børnenes liv. Naturoplevelser i skolen giver interesse for friluftsforeninger og naturen, ligesom naturen er en god ramme for læring.
Mere udveksling af viden, erfaringer samt indgås fællesskaber på tværs af off. institutioner, foreninger mv. omkring fysiske friluftsfaciliteter.
I Tommerup etablerer Fyns næsstørste spejderforening et eksempelprojekt : Højfyns Friluftscenter. Kirken har stillet to skove til rådighed. To børnehaver og den lokale skole er aktivt med. Nye friluftsbaser opstår rundt i naturen - eksempelvis et "udendørs klasseværelse" i skoven, som alle kan bruge. Spejderne, skolen og børnehaven deler udstyr. Skolen laver undervisningsforløb i skovene, spejderne bidrager med viden om friluftsliv, skolen bidrager med faglig viden til spejderne osv. 50.000 kr. skal udvikle nye fælles friluftsforløb til skolen, spejderne og børnehaven.

Kommentarer (10)

09.02.2013 : Anonym

Fantastisk ide med at dele viden og faciliteter i naturen på tværs af kirke, institutioner og foreninger, og som alle kan gøre brug af.
Kunne også hedde: Børnene tilbage til naturen.


09.02.2013 : Anonym

Super ide.
Især når der lægges op til et øget samarbejde mellem skole og dag inst. på tværs af de små klasser og de ældste i dag inst.
Dag inst. skal også havde læreplans temaet natur og natur fænomener, ind i deres hverdag / eller i en temauge.
Spejderne har stor erfaring inden for området med børn og unge og natur.
Et samarbejdende mellem disse vil kunne blive et godt 'aktiv' for alle.


10.02.2013 : Anonym

Som spejder, tidligere folkeskoleelev og barn af en gårdbørnehave ser jeg en masse gode muligheder for at få naturen tilbage, som en del af vores til tider "indendørsprægede" hverdag. Et "Udendørs klasseværelse" i skoven, vil for en skoleelev kunne bidrage til mere realistiske billeder af, hvor meget det fx fylder når man har en kubikmeter træ. For et børnehavebarn bosat i byen, kan det vække nysgerrighed for naturen, for eksempel når de selv finder musehuller eller små spirende træer i skovbunden.
Det vil i mine øjne være grobund for et naturligt og sundere liv.


11.02.2013 : Anonym

Det må være den oplagte vej at gå - stimuler børnene i børnehaven med naturindtryk, undervis dem i naturen i skolen og vupti så er der flere børn/unge ude i naturen f.eks. som spejder og sandsynligvis gemt knap så længe bag computerskærmen.


12.02.2013 : Anonym

En fantastisk ide med mange gode krafter bag. Som boende i området er det helt klart en spændende samkobling af flere lokale "instanser".
Vi skal have børnene ud i naturen


12.02.2013 : Anonym

Fantastisk initiativ med tværfagligt samarbejde, som skaber tværfagligt læring. Endeligt et tiltag, hvor vi tænker i helheder omkring vores børns læringsrum. Endeligt et tiltag, hvor de bedste lokale kompetencer kommer i spil til ære for vores børns læring og ikke mindst trivsel. Og endeligt et tiltag, hvor vi for alvor tager hensyn til vores børns forskellige læringsstrategier. Vi skal skabe læring på naturlig vis! Held og lykke, vi glæder os til ' Back to Nature pædagogik' :-).


13.02.2013 : Stine Poulsen

Super god ide, der er med til at udnytte de resourcer der er i lokalsamfundet optimalt. Både med hensyn til økonomi og med hensyn til engagement.


03.03.2013 : Anonym

Med Tommerup som omdrejningspunkt håber vi i samarbejdet mellem skolen, børnehaven, vores aktive spejdere og resten at vores lokalbefolkning at øge interessen for at værne om vores fælles værdier i naturen og at vi sammen vil inspirere hinanden og udnytte at vi bor midt i et fantastisk Eldorado.


10.01.2014 : James

Vilka fantastiska saekplser. Har du gjort te5rtorna? Je4ttevackra. Nu fick vi se be5da tur att du inte kunde beske4ra bilden. Grf6nt och gult som det ska vara. Margareta


11.01.2014 : Detlef

Efter att ha le4st igenom Pers le5nga ansvitt en ge5ng till fe4ster jag vid mig ne5gra mindre ve4lgenomte4nkta formuleringar, som verkar vara skrivna i hastigt mod och som man kan ha kritiska synpunkter pe5: Jag saknar en tydlig motivering till den ff6reslagna indelningen, annat e4n att Linne9-miljf6n e4r allme4nt bra (vilket den e4r). Forskarskolan i Genomisk ekologi och BECC-programmet e4r inte det? Svar: Forskarskolan i Genomisk Ekologi ne4mns faktiskt i FU-gruppens ff6rslag, om e4n kortfattat. Vi menade nog alla (som jag uppfattade det) att GENECO har fyllt en viktig funktion, och bf6r samordnas med andra forskarskolor ff6r optimalt utnyttjande av resurser.BECC-programmet hade ju inte ens bf6rjat ne4r gruppen skrev ihop rapporten (september 2009), se5 det ff6refaller inte se4rskilt konstruktivt att kritisera FU-gruppen ff6r att inte ha tagit upp BECC (programmet startar ff6rst 2010). Hur ska man kunna diskutera ne5gonting som inte ens finns?CAnMove e4r visserligen ockse5 i uppbyggnadsskedet men har iallafall varit ige5ng ett e5r, se5 de4r menar jag att man kan lyfta fram programmet som det enda Linne9program Lund har fe5tt (hittills). Att inte ne4mna CAnMove ne4r man diskuterar framtidens forskarutbildning hade varit te4mligen anme4rkningsve4rt, enligt min uppfattning. Vidare skriver Per: Det e4r notoriskt sve5rt att ne5 samff6rste5nd i denna fre5ga. Det finns me5nga revirhe4vdare, traditionalister och f6mma te5r. Och ne5gonstans me5ste man bf6rja och att kanske lite provokativt tota ihop ett antal e4mnesetiketter kan ju se4tta ige5ng en del processer. Svar: Exakt. Av precis denna anledning menar jag att det var re4tt och riktigt att se4tta ihop en BISAM-grupp ff6r FU utan att gamla avdelningsff6reste5ndare och e4mnesff6retre4dare var representerade. Om se5 hade varit fallet hade vi inte ve5gat te4nka lika nytt och fritt som vi faktiskt har gjort, utan gruppen hade utvecklats till en arena ff6r alla de interna konflikter som vi sett genom e5ren pe5 Ekologiska Institutionen, bl. a. i Styrgrupper och Utbildningsre5d. Nu ligger ett ff6rslag (noga re4knat TRE ff6rslag), och nu e4r det fritt fram att tycka till. Vilket Per har gjort och vilket jag hoppas att fler ockse5 ve5gar gf6ra.


Der er lukket for kommentarer