Idea-speaker
Livskvalitet

Tryghed ved at færdes i naturen - som at være i eget hjem.

Overskriften er et af de mål, vi satte os at opfylde, da vi som Lokalråd sammen med Hjerteforeningen tog initiativ til at få renoveret en 3,5 km eksisterende sti omkring Glumsø Sø og ophøje denne til Hjertesti,

Målsætningen blev skabt ud fra mange overvejelser, hvor vi stillede os selv spørgsmålet: Hvad skal der til, for at du fortsat vil benytte Hjertestien, når du bliver gammel - rigtig gammel?

Denne ide - vi har ført ud i virkeligheden - er så vidt vi ved første gang, den er anvendt i naturen.
Ideen er inspireret af Trygfondens initiativ med skilte ved landets strande til lokalisering ved redningstilkald med 112.

Hjertestien er nu en realitet og vi fik lavet en lille video om trygheden ved at færdes i naturen er som at være i eget hjem.
Link: http://www.sn.dk/TV-Alle-er-sikre-paa-Hjertestien/TV/artikel/224872?video=8279

Læs mere om Hjertestien på Glumsø Lokalråds hjemmeside.
Vi håber på ideen kan inspirere til at blive brugt overalt i Danmark.

Kommentarer (2)

10.02.2013 : Doris

Dejlig tryghed med bænke med numre på, så er det let at at lave en aftale om afhentning, hvis der skulle ske en skade.


10.02.2013 : Jens Knudsen

Jeg vil gerne uddybe med en forklaring på den praktiske udførelse af løsningen med redningstjenesten.

Numre på Hjertestiens bænke er en adresse i naturen og skal bare opfattes som en adresse i det offentlige vejnet.
Der er nu bare indlagt en tilføjelse i i redningskøretøjers kørevejledning med en kørevejledning i naturomgivelserne:
Hvor skal køretøjet forlade det offentlige vejnet, kendemærker, verdenshjørne retning og afstande ad stisystemer. Hvis stisystemet er for smalt eller ikke egner sig til belastning ved kørsel med redningskøretøj: hvor skal redningskøretøjet parkere og i hvilken retning af stisystemet skal mandskabet til fods bevæge sig med hjælpeudstyret for at nå positionen i naturen. Endelig er der oplysninger om hvilken vej der er bedst for returkørsel til det offentlige vejnet.

Når der tilkaldes hjælp via 112 i naturen lokaliseres tilkalderens position ligesom i det offentlige vejnet via telefones GBS.
Redningstjenesten finder så den nærmeste kendte adresse i naturen og kender nu en sikker metode på at komme dertil.
Dvs. tilkalder behøves ikke at kende eller huske et nummer på en bænk, for at få en hurtig hjælp. Redningsvæsenet har bare muligheden for at kunne udføre en redningsaktion hurtigt med en specifik kørevejledning.

Vi håber på, at systemet vil brede sig til at blive brugt i hele landet. Der er ikke tale om en stor omkostning.
Det kræver at lokale ildsjæle udpeger faste punkter i naturen (bænke, sheltere, oldtidsminder m.v) som der er mulighed for redningsvæsenet at komme i nærheden af med deres køretøjer.
Ildsjæle skal så lave en kørevejledning, der kan indlægges som tilføjelse i redningsvæsenets køretøjer og forsyne målet med et nummer. Alt i samarbejde med redningsvæsenet.
Ildsjæle skal sikre sig, at angivne køreveje i naturen forsat er farbare for kørsel med redningskøretøj.


Der er lukket for kommentarer