Idea-speaker
Tæt på alle

Friluftsliv i Folkeskolen

Det kunne være spændende, hvis friluftsliv fik den samme italesatte rolle i Folkeskolen som idræt, sløjd, musik, håndarbejde og billedkunst har. Richard Louv, som er forfatter til bogen "Last Child in the Woods" mener, at hvis vi skal sikre planetens fremtid, må vi have genoprettet den brudte relation mellem børnene og naturen. Han beskriver, hvordan børn i dag sandsynligvis kan fortælle mere om regnskoven end om den lille skov bag deres hus. Det forhold børn har til natur er altså meget abstrakt og katastrofeorienteret. Samfundet må gå forrest i at opfordre børnene til at bruge tid i naturen, og det er helt oplagt, at dette kunne ske i deres skoletid - især i forhold til den nye skolereform. De må lære at holde af naturen igennem leg og gode oplevelser i den helt nære natur, hvis vi skal forvente, at de ønsker at kæmpe for en bedre fremtid for planeten, når de bliver voksne.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer