Idea-speaker
Aktiv borger
Sjørring Sø som en del af Naionalpark Thy til glæde for egnens beboere og turister

Sjørring Sø som en del af Naionalpark Thy til glæde for egnens beboere og turister

I 1860 tørlagde Kaptajn Jagd Sjørring Sø i Thy. Egnens bønder var med på ideen og på 4 år blev kanalen i op til 12 m's dybde gravet ved håndkraft. 800 ha blev omdannet til agerjord. Bønderne sprang fra, og Jagd måtte opføre avlsbygninger og drive 200 ha., Egebaksande. Nykredit ejer nu ejendommen efter tvangsauktion. Naturfonden må købe Egebaksande: Den ligger op ad Nationalpark Thy, der er kanalforbindelse til Limfjorden (Hvidbjerg Å) og en „prop“ i kanalen (som i Jagd's tid en slusebro) vil genskabe Sjørring Sø. Ved en forhøjelse af et stykke at Kanalvej kan man „nøjes“ med at genskabe den vestlige del. Bygningerne trænger til vedligeholdelse, men der er mange muligheder: Nationalpark-Center, primitiv overnatning for hestefolk og kanofolk, vandrerhjem osv. I den genskabte sø kan dannes 5 øer med sheltere og bålplads - en ren sællert for turismen. I området findes allerede Naturstyrelsesture og det er oplagt at forlænge disse til Egebaksande og langs Sjørring Sø Kanal.

Kommentarer (1)

08.01.2014 : Depen

Julen varer i sandhed lige til pe5ske hos dig :) smlier til de sf8de nisser og me6rker de gf8r mig i godt humf8r - selvom kroppen stritter lidt imod julestemningen og skriger pe5 fore5r og sommer :-)


Der er lukket for kommentarer