Idea-speaker
Tæt på alle
Adgang til markveje som netværk til hele Danmark.

Adgang til markveje som netværk til hele Danmark.

Det er sundt og kulturhistorisk hvis alle igen får adgang til markveje. Og måske høstede marker . Ligesom vi bliver inviteret til Slip koen løs dag.

Landbruget kan måske genskabe noget af deres tabte good will i befolkningen ved at være mere åbne, og søge naboer før de pløjer de grønne striber væk.
Jeg bor på landet og de dyrkede områder bliver stadig mere altomfattende.
Det vil klæde område om børn og familier kunne færdes trygt og i kultur landskabet.
Skolerne har også brug for trafikfri ruter til de årlige løb ad lokale stier.

På landet har vi landeveje, men ingen grønne områder - PARADOKS idet markveje med mulighed for at bevæge sig sikkert pløjes væk.

Kommentarer (1)

08.02.2013 : jens

Loven om adgang er god nok, men bliver ikke altid overholdt. Det er tilladt at færdes til fod eller på cykel ad markveje, men mange lodsejere sætter skilte op med adgang forbudt og privat vej, og det er ofte ikke lovligt. Det er også tilladt at færdes på udyrkede arealer.
Markveje og stier må heller ikke lukkes eller pløjes op uden tilladelse.
Problemet er mere, at der ikke er sammenhæng mellem de enkelte markveje og stier, så turen bliver måske ikke så lang.
Der bør derfor skabes sammenhæng mellem de enkelte markveje, så man kan færdes over længere strækninger.


Der er lukket for kommentarer