Idea-speaker

Opmærksomhedstræning, friluftsliv og udeskole

Gennem det sidste år arbejdet på at igang sætte et udeskoleprojekt på Store Dyrehave Skole i Hillerød (elever og familier er kendetegnet ved at den støtte og hjælp, den almindelige folkeskole har kunnet tilbyde ikke har været tilstrækkeligt til at sikre udvikling og trivsel). Udover den almindelige undervisning er der en række afledte effekter af at opholde sig i naturen som målgruppen over tid mærker og begynder at sætte pris på. Undervisning: Eleverne der er en del af udeprojektet har meget vanskeligt ved at sidde på en stol og lære, det er min oplevelse at vi ved at flytte læringsrummet udenfor med de muligheder det giver i større grad får aktiveret og delagtiggjort eleverne i egen læring. Afledte effekter: øget aktivitet (vi tilstræber at cykle til og fra naturen, samt at der i løbet af en dagen er indlagt en eller flere samarbsøvelser hvor pulsen øges eller "samarbejdsmusklen" trænes). Mit håb er på sigt at få forældrene engageret og i øget grad at tage deres børn med udenfor.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer