Idea-speaker
Livskvalitet

Havkajakfællesskab.

Stouby og omegns Lokalråd har for nylig oprettet et kajakfællesskab ved Rosenvold bådehavn, Vejle Fjord. Vi startede helt fra bunden og fik medhold i Naturklagenævnet til at opstille en træbeklædt container ved havnen. Indtil videre er der tegnet 30 familiemedlemsskaber, og de p.t. 10 havkajakkerne er ofte på fjorden. Alle medlemmer skal gennemgå en DGi-prøve for at blive friroet. Det er et stort aktiv for vort område, og da der er tale om familiemedlemsskaber kan alle i familien unge som ældre deltage for et årskontingent på kr. 650,00. Endvidere er Vrigsted Efterskole (ordblindeefterskole med 90 elever) tilsluttet og en af lærerne er instruktør i kajakfællesslabet.
Vi er i kontakt med Naturstyrelsen vedr. Træskohage Fyr, der er beliggende få km fra Rosenvold. Fyret trænger til en kærlig hånd, om måske kan lokalrådet indgå en aftale med Naturstyrelsen om vedligehold af fyret og indrette en shelter ved fyret samt et mindre køkken i fyret til kajakfolk og friluftsmennesker.

Ole Flemming Lyse, formand for Stouby og omegns lokalråd.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer