Idea-speaker
Tæt på alle
De Danske Frugthaver

De Danske Frugthaver

Der er to tilgange til denne ide - dels en bevarelse af gamle danske frugtplantager, der tidligere har haft betydning for jobs, supplement til den daglige kost og udvikling af den genetiske ressource til fødevareproduktion og dels en opbygning af små nye frugtplantager. Driften af de enkelte plantager i De Danske Frugthaver varetages af en større eller mindre gruppe aktive mennesker, som er kendetegnet ved at de ad frivillighedenes vej gerne vil indgå i sådan et arbejde med at pleje, udvikle og høste frugten. Disse frugthaver vil blive grundlaget for nye lokale fællesskab på tværs af traditionelle grænser og skaber samvær på nye måder, idet man er fælles om at vedligeholde og høste. Erfaringerne andre steder fra, er at jordejerne i en periode er parate til at stille jorden til rådighed for sådanne projekter. I byområder ligger der mange hus- og fabrikstomter hen der kan få denne udnyttelse i en 5-20 årig periode som en pendant til BYbi-projektet.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer