Idea-speaker
Viden
Walking Network (WN) har vist sit værd i Værløse - nu skal det øvrige Danmark også have muligheden!

Walking Network (WN) har vist sit værd i Værløse - nu skal det øvrige Danmark også have muligheden!

Walking Network giver alle mulighed for, hurtigt og enkelt at etablere ÅBNE netværksgrupper på tværs af generationer, virksomheder, uddannelser og kulturer. En netværksgruppe opstår som følge af et lokalt forankret initiativ - fx et behov for videndeling, innovation, integration, samarbejde eller problemløsning. Netværkssamlingerne foregår i det fri. Rammen er afslappet og uformel, og danner et unikt fundament for ligeværdig dialog mellem ofte vidt forskellige mennesker. Netværkssamlingerne har en fast struktur som sikrer fokus og aktiv deltagelse, og som ud over at give gruppen og den enkelte deltager et helt særligt energifuldt udbytte, også skaber værdifulde nye relationer på tværs i lokalsamfundet. NEXT STEP er at samle og uddanne 20 ildsjæle fra hele Danmark til fremadrettet at bistå lokale initiativtagere, med opstart af netværksgrupper. Således vil endnu flere allerede i 2014 kunne opleve værdien af at ”give og dele” med andre mulighedsorienterede mennesker i den fri natur.

Kommentarer (3)

23.09.2013 : Niels Henriksen

WN er en original og værdiskabende måde at bruge professionelle netværk og få givet naturoplevelser til travle folk midt i arbejdsugen.


23.09.2013 : Lisette F. Thamdrup

WN er en super start på dagen - man fyldes af god energi og nye idéer samtidig med at man starter dagen med en tur i den skønne natur.


23.09.2013 : Keith Fobian

Walking Network er et Columbus-æg godt tænkt og rigtig godt ført ud i livet.

På en travetur i naturen løser vi mange problemer - uden anstrengelser.
Samtidig forebygges livsstilssygdomme via god motion, og gode personlige relationer opbygges.
Styrk ideen - gå med !


Der er lukket for kommentarer