Idea-speaker
Innovation

Carbon Footprint Card

Ideen er at Carbon Foot Print Card, som vil give forbrugerne rabat ved at indkøbe miljørigtigt. Kortet skal gennemføres sammen med CO2 afgiften. Forestil jer et CO2 mærke på varen, anvendt med -/+ procent angivelse i forhold til CO2 neutralt. Disse procentvise forskelle påvirker jo allerede indkøbsprisen via CO2 afgiften, og kan derved tilbage betales af staten. Via denne afgift, er der jo allerede fastlagt hvilke produkter som giver +/-% i forhold til CO2 neutralt. Ideen er at de forbrugere som indkøber dette Carbon footprint Card, får afgiften erstattet med en "belønning" i form af rabat på varerne (tilbagebetaelse af afgiften/ dele af afgiften. Staten har jo allerede opsparet midlerne, som er inddrevet via afgiften. Derved tilbagebetales afgiften, til de forbrugere som har gjort en forskel for miljøet, ved at indkøbe miljøvenligt. Dette kan medvirke til, at forbrugerne i højere grad indkøber miljørigtige produkter, og derved reducere CO2, hvilket jo er formålet med CO2 afgiften.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer