Idea-speaker
Innovation

Fond til fremme af grøn rehabilitering

Der oprettes en fond.

Fondens formål er at igangsættelse af grøn omstilling og velfærd på institutioner. Fonden støtter udviklingen af sundhedsfremmende udearealer og brugen af haver og natur i omsorg og rehabilitering. Når mennesker ikke af egen drift kan tage sig ud i naturen, må naturen bringes tæt på dem.

Det kan være institutioner som plejeboliger, dagcentre for gamle mennesker, psykisk syge eller mennesker med særlige behov. Disse institutioner er ofte kommunale og en nytænkning og udvikling indenfor omsorg og rehabilitering hæmmes af den stramme kommunale økonomi. Derfor er en økonomisk indsprøjtning nødvendig for at sætte skub i en sådan udvikling.

Fonden skal lægge vægt på at projekterne bygger på evidensbaseret viden om naturens betydning for menneskers sundhed og velvære og på formidling, dokumentation og evaluering.

Fonden administreres af Naturstyrelsen men midlerne kommer fra private investorer. Hermed sikres kvalitet og formidling.

Marie Leer Jørgensen, Haver & Sundhed

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer