Idea-speaker
Livskvalitet
Ridning er livskvalitet, god motion og giver naturoplevelser på første række

Ridning er livskvalitet, god motion og giver naturoplevelser på første række

Over store dele af Danmark betaler det ridende folk rigtigt pæne beløb, for at benytte små klatter af den danske natur.
Men mange skove er lukkede for ryttere, med begrundelser som: Det forstyrrer vildtet, -det pløjer vejene op.

Ryttere forstyrrer ikke vildtet. De påfører vildtet mindre stress end gående, løbende eller cyklende fordi dyrene betragter hesten som græsædere, der derfor ikke er farlige.

Lad os få åbnet alle privatskovene og strandarealer, der kan bære ridning Her tænker jeg man skal passe på klitbeplantede områder.

Inddel landet i sektioner, hvor terrænkort kan hentes på borgerservice og uddel pengene til lodsejerne i det forhold, der er købt disse terrænkort og i forhold til brug.

Man kan opsætte "Postkasser" ved skovene hvor rytterne smider små tallonner i med deres Terræn ID nr. Så lodsejerne har dokumentation for brug.

Rytterne skal på ture medbringe deres terræn ID kort og i.f.t. den færdsel der er, ansættes vagter som tager stikprøvekontroller.

Kommentarer (4)

24.08.2013 : Lena G

Super godt Connie..........


24.08.2013 : Lars Falk Rasmussen

Det er så ikke helt rigtigt "Rytter forstyrrer ikke vildet" Heste forstyrrer ikke vildet, men rytteren gør, især hvis der rides flerer sammen og de taler sammen.
At heste og rytter pløjer Skov/markvejene op er nu rigtigt nok. Hvorfor river/harver man sine ridebaner, det er jo ikke kun fordi de skal se pæne ud. Skal mark/skovveje vedligeholdes lige så meget, så vil et terrænkort komme til at koste en mindre formue, hvis det er de kort der skal dække omkostningerne til vedligeholdelses.
HUSK nu på at privat skover er som ordet siger PRIVAT.


27.08.2013 : Conny Mearlyn Nielsen

Privat Skov er i forvejen åben for fodgængere og cyklister.
Jeg har selv færdedes i de danske statsskove i Nordsjælland i en årrække og til trods for en omfattende færdsel med heste, har jeg aldrig set skovveje og stier pløjet op, så de i den grad skulle kræve en pleje som den du du lægger til grund for dine argumenter.


27.08.2013 : Lars Falk Rasmussen

Det er så IKKE alle private skove der åben for fodgænger og cyklister. Syndes lige man burde læse reglerne for adgang til privat skove, der står det jo klart og tydeligt. Skove på under 5 ha er der ikke frit adgang til og ejer kan uden problemer forbyde alt adgang og det gælder også større skov arealer hvor der er flere ejere på en skov som udgør et større areal end 5 ha, så tro ikke at det er alle privat skove der er frit adgang til bare fordi man er til fods eller cykle. De skove der automatisk er adgang til er kun på fast anlagt veje/stier, det vil sige med et underlag af et materiale der svare til stabilgrus.
Må faktisk indrømme at jeg er "lidt" træt af, at man altid hiver fodgænger og cyklister frem i sådanne en debat. Ok de har fået lov til færdsel mange steder, men nu er der også lige som flere fodgænger og cykler i Danmark end der er heste og skal hestefolk ligestilles med dem, hvem er så de næste der også skal have lov på sammen vilkår. (måske den lokale motor cross klub)
Hvordan de Nordsjællandske statsskove veje ser ud og hvad de er lavet af, det ved jeg ikke, men godt at de kan holde til det.
Jeg ved bare at med de lette jord bundsforhold der er her i lokalområdet er der ikke mange steder der egner sig til det og Conny jeg vil gerne tage dig i hånden og vise dig rundt, så du selv kan se at de områder som folk åbenbart helst vil ride ikke IKKE holder til det, uden en meget bekostlig vedligeholdelses. Så skal dit forslag udføres i virkeligheden, så skal der enten mange pinge til ellers skal det tilpasses til de lokale områder og så vil du ikke få mange flere ridemuligheder end der er nu.


Der er lukket for kommentarer