Idea-speaker
Innovation
 DK Hestetegn

DK Hestetegn

I lighed med salg af fisketegn skal en offentlig instans sælge DK Hestetegn til ryttere og kuske, hvis de vil færdes med hesten i det åbne land eller skovene (offentlige såvel som private), hvis hesten er over 130 i stang (heste der kan rides og køres af voksne).

Ridetegnet giver adgang til offentlige skove, markveje og stier i det åbne land og stiller rytter og cyklist lige i private skove. Tegnet giver adgang til de (kommende) sprøjtefri bræmmer langs søer og vandløb.

Provenuet administreres af et ministerielt nedsat Hestevelfærdsudvalg og kan søges af alle lodsejere, hesterelaterede turistaktører samt af forskere i hestehold med særlig vægt på samspillet mellem hesten og den danske natur.

Lodsejere kan søge til ridestier, hestetrailer P-pladser, bindebomme og småfolde samt shelters og andre forbedringer af ride og køremulighederne i landskabet og skovene.

Turisme med egen hest - eller lejet - er stort i Tyskland og denne niche venter på at udvikles i DK!

Kommentarer (8)

08.02.2013 : Anonym

Det lyder som en god ide - især, at rytter kan blive ligestillet med cyklister!! Det er et meget forsømt område i Danmark. Spændende at følge ideen.


09.02.2013 : Susie Riis

God ide. Blot den virkelig sidestillende ridende med cyklister - overalt. Og ikke bare ender op som en ekstra skat for rettigheder rytterne allerede har.


10.04.2013 : Annelise Bach Nielsen

Mere end halvdelen af Danmarks skovareal er privatskov. I dag har private skovejere ret til at opkræve en afgift af rytter/kudsk, hvis de giver adgang til ridning/kørsel i skoven. HVIS noget af provenuet fra sag af DK hestetegn skulle sendes retur til skovejerne til erstatning for nogle af indtægterne ved salg af ridekort, så kunne man ved salg af DK hestetegn kræve, at rytteren/kudsken tilmeldte sig et skovdistrikt som sot primære. På den måde kunne tilbageførslen ske i forhold til 'belastningen'. Men det er vigtig, at der stadig er mange penge tilbage i fonden so m kan gå til forskning og til forbedring af ride- og køreforhold i skovene og på markveje og stier...


13.04.2013 : Annelise Bach Nielsen

Der findes mellem 250.000 og 300.000 heste i Danmark. Hvis 100.000 købte DK Hestetegn, ville Hestefonden blive tilført 50 millioner kroner - om året! Der kunne laves meget for de penge! Jeg ved at alle os/Jer der har levet et liv med bare at sadle op og ride ud - uden at skulle tænke på, om det var tilladt at ride ind i skoven eller ej, vil synes, at DK Hestetegn bare er en ny skat og at det er urimeligt, at ryttere og kudske skal betale for at færdes, når cyklister ikke skal (tænk, hvad det koster at anlægge naturstier til cykling i forhold til, at hesten bare kan gå i terrænnet!) - men prøv at se det sådan her: Adgang til ridning og kørsel i skov og åbent land bliver tilgængelig for ALLE uanset, hvor de bor i landet. Hestefonden skaffer midler til heste-relateret forskning og investeringer i forbedring af rytteres og kuskes færdselsmuligheder! Det kan man som ejer af et DK Hestetegn godt være stolt af!


13.04.2013 : Annelise Bach Nielsen

Og ideen gror;-)
Man kunne forestille sig, at man ved bestilling af DK Hestetegn - udover at angive primært skovdistrikt - også skulle vælge størrelse på en refleksvest. Denne vest blev påtrykt hestegnets nummer, og bar man det på rideturen, var det synligt for ENHVER, at man havde ret til at færdes! Refleksvesten ville også gøre rytteren/kusken ekstra synlig for billister og andre trafikkanter. Ordningen er afprøvet i mindre målestok i Corzelitse Rutelaug på Falster og fungerer upåklageligt.


13.04.2013 : Annelise Bach Nielsen

Ang. 50 mill til hestefonden årligt - der glemte jeg lige at skrive, at jeg forestiller mig, at Hestetegnet kostede 500 kr ....sorry ;-)


17.07.2013 : Kiilerich

God idé og få lige mountainbikerne med i ordningen. I stedet for primære skov kunne idéen være, at det er primære riderute. Her tænker jeg på vores egen RideruteSydfyn, som dækker 3 mindre skovdistrikter, men med så stor afstand, at vi måske en gang om året når ud i yderkanterne. For det betaler vi en årlig kortafgift på kr. 1.400 - voldsomt med børn, da der ikke er familie- eller anden rabat. Tanken om p-trailer plads og bomme/småfolde til gæster er en god ide. Jeg er ved at bygge stald og plads udenom om, så hvis der er nogle fonde at søge allerede nu, vil jeg gerne vide det og tænke det ind:-)


17.07.2013 : Annelise Bach Nielsen

Riderute/skovdistrikt - mig lige meget - pointen er, at der tilvejebringes en målestok for hvor mange ryttere, der færdes i det pågældende skovdistrikt/påden pågældende rute, og dermed kan man udregne, hvilke skovejere (offentlige eller private) der skal have udbetalt hvor meget.
God idé med et DK MountainBikeKort også - jeg ved ikke lige, om mb er klar til at betale for at køre på skovvejene - eller de regner sig for gratisberettigede i private skove lige som andre cykler er det i følge Naturbeskyttelsesloven - på vejene forstås. Hverken de eller ryttere må jo cykle/ride uden for - med mindre der er særlige spor - og det er der selvfølgelig en del steder efterhånden..Nå, men dejligt at du bygger, så rideturismen kan udvikles med høhoteller og pausefolde i det sydfynske ;-) Prøv at se en fin pausefold og bålplads Hannenov Hestelaug har fået. Lauget er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og lokale ryttere/kuske. De betaler 10-12.000 om året og så holder styrelsen ridestierne, shelters, bomme mv. lauget lægger også arbejdskraft til, styrelsen kommer med materialerne og de store maskiner....Vi må have bedre rammer for at få private skovejere ind i sådanne partnerskaber! Den pris I betaler for skovkort er horribel - der SKAL findes en national ordning!


Der er lukket for kommentarer