Idea-speaker
Livskvalitet
Ridning er livskvalitet, god motion og giver naturoplevelser på første række

Ridning er livskvalitet, god motion og giver naturoplevelser på første række

Over store dele af Danmark betaler det ridende folk rigtigt pæne beløb, for at benytte små klatter af den danske natur.
Men mange skove er lukkede for ryttere, med begrundelser som: Det forstyrrer vildtet, -det pløjer vejene op.

Ryttere forstyrrer ikke vildtet. De påfører vildtet mindre stress end gående, løbende eller cyklende fordi dyrene betragter hesten som græsædere, der derfor ikke er farlige.

Lad os få åbnet alle privatskovene og strandarealer, der kan bære ridning Her tænker jeg man skal passe på klitbeplantede områder.

Inddel landet i sektioner, hvor terrænkort kan hentes på borgerservice og uddel pengene til lodsejerne i det forhold, der er købt disse terrænkort og i forhold til brug.

Man kan opsætte "Postkasser" ved skovene hvor rytterne smider små tallonner i med deres Terræn ID nr. Så lodsejerne har dokumentation for brug.

Rytterne skal på ture medbringe deres terræn ID kort og i.f.t. den færdsel der er, ansættes vagter som tager stikprøvekontroller.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer