Idea-speaker
Tæt på alle

Ridesti rundt om ny sø i Kirkeby, Svendborg kommunr

I forbindelse med etablering af en 60 ha stor sø/vådområde bør der etableres gang-, cykel- og ridesti rundt om søen til glæde for rigtig mange folk. Samtidig skal der ses på muligheden for at forbinde søen med Hvidkildeskovene, så der laves et længere sammenhængende stisystem.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer