Idea-speaker
Livskvalitet

Naturen i kamp mod Diabetes 2

Type 2 diabetes rammer ofte overvægtige voksne. De opfordres til at ændre livsstil: spise sundere, dyrke mere motion og tabe sig. Motionen forbindes ofte med motionscenter eller medlemskab af en idrætsforening, hvilket kan være demotiverende. Det er vores hypotese, at mountain bike kan være et redskab for overvægtige Diabetes 2 patienter til at komme i gang med at dyrke sport, tabe sig og ændre deres livsstil. Mountainbike er skånsom mod kroppens led, overvægten er ikke i samme grad en modstander, som den kan føles i andre sportsgrene, og med naturen som ramme kan man være sig selv. De 50.000 kr ønskes brugt til at genneføre et 10 ugers mountain bike forløb for en gruppe Diabtes 2 patienter. Der afholdes kick-off weekend i Rold Skov med oplæg omkring Diabetes og motion samt ture på mountainbike. Gruppen mødes efterfølgende en gang om ugen med en MTB-instruktør, der også stiller cykler til rådighed. Projektets succes evalueres efter de 10 uger i en skriftlig rapport.

Anne Thorbjørn, MTB-koordinator

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer