Idea-speaker

På mountain bike er vi alle ens

På Feriecenter Slettestrand findes den integrerede boenhed, Delfinen, for psykisk udviklingshæmmede unge. Det er erfaringen her, at de unge ofte - udover diagnosen - slås med overvægt og deraf følgende lavt selvværd. I Delfinens baghave ligger en af Naturstyrelsens 10 spir (mountain bike rute), som benyttes af mange forskellige mennesker. De finder sammen via mountain bike på tværs af alder, køn og baggrund. Det er vores hypotese, at mountain bike kan bruges som social løftestang for psykisk udviklingshæmmede - dels ved at give dem motion på en måde, hvor vægten ikke virker lige så hæmmende som ved andre fysiske aktiviteter, dels ved at integrerer dem i en sportsgren, hvor forskelligheder mellem mennesker udviskes. De 50.000 kr skal bruges til indkøb af 3 mountainbikes til Delfinen, betaling af instruktør, der vil gennemføre et kick-off forløb for boenhedens beboere, skemalagte cykelture samt evalueringen af forløbet for at vurdere, om det kan anbefales andre steder i Danmark.

Anne Thorbjørn, MTB-koordinator, Vækst Jammerbugt

Kommentarer (3)

17.08.2013 : Erik SK

"Ud-af-boksen"-tænkning - fedt!


13.01.2014 : Marianne Munck

Det er selvfølgelig en glædelig nyhed, at flere kan komme ud i de fri, men jeg er stærkt bekymret for, at det øger presset på naturen endnu mere. I forvejen er der store ødelæggelser på skovbunden rigtig mange steder i statsskovene. Hvis alle cyklister bruger de etablerede stier er det helt i orden. Men der er flere, der trænger ind hvor de ikke må, og skaber nye, alternative MTB-stier. Adskillige ha skov har stærkt forarmet flora og fauna pga. disse. Kan der gøres noget ekstra for at stoppe ødelæggelserne?


21.01.2014 : Cornflower

Jeg deler helt Marianne Munks synspunkter.
Det almindelige publikum har lov til at færdes på skovenes veje og anlagte stier til fods, men ikke udenfor.
Derfor må det vel også være meningen, at MTB-erne skal holde sig til de anlagte stier og veje, og ikke bevæge sig på vekslerne der findes i naturen. Jeg har læst, at visse MTB-er (Mountainbikere) ligefrem medbringer små save og grensakse der benyttes til at skabe de alternative stier Marianne Munk omtaler. Dette medfører, at der ikke bliver fred og ro for fauna og flora i skoven, til skade for skovens naturlige beboere. Eksempelvis vildtet, hvor det jo er en kendsgerning, at navnlig Kronvildt er meget følsomt overfor menneskelig aktivitet i det hele taget, og navnlig i brunsttiden.
Yderligere kan desværre konstateres hensynsløs kørsel fra MTB-ernes side, samt en meget støjende adfærd i form af råben, der forulemper det gående publikum, det kan da vist ikke være meningen....
En anden ting er, at der jo i disse år tales meget om brugerbetaling. NS anlægger og vedligeholder stier til MTB-erne, hvilket må kunne gøres op i mandetimer, så hvorfor ikke lægge et gebyr på de mountainbikes der benytter de anlagte stier for MTB-erne, f.eks. i form af en årlig etiket, der købes hos NS, og placeres på cyklen? Der foregår jo decideret udlejning af mountainbikes visse steder i nærheden af Statsskovene, altså en indirekte erhvervsmæssig udnyttelse af statsskovene, og de der anlagte MTB stier, var det ikke rimeligt, at de udlejningscykler afgifts belægges?


Der er lukket for kommentarer