Idea-speaker
Iværksætteri

Plads til alle - samarbejde på tværs

I Slettestrand og Rold Skov oplever man i stadig større omfang, at danske og udenlanske turister, bl.a. Nordmændene, kommer til Danmark med det primære mål at køre mountainbike, hvilket skaber vækst og arbejdspladser i de to mindre samfund. Men en bæredygtig udvikling af mountain bike turismen forudsætter, at det sker i synergi med alle andre brugere af naturen. Vi ønsker på tværs af de to destinationer at gennemføre et pilotprojekt med opbygning af samarbejdsrelationer mellem Naturstyrelsen, kommunerne, erhvervslivet, lokale ildsjæle og naturens forskellige brugergrupper. De 50.000 kr vil blive anvendt til afholdelse af workshops hver 3. måned med repræsentanter fra alle med henblik på at synliggøre eksisterende og potentielle konflikter mellem mountain bikere og de andre brugergrupper samt afdække indsatsområder. Efter et år gøres status - har samarbejdsrelationerne bidraget til en bæredygtig udvikling, og kan arbejdet anbefales udbredt til andre områder i Danmark.

Anne Thorbjørn, MTB-koordinator, Vækst Jammerbugt

Kommentarer (2)

17.08.2013 : Erik SK

Lige i øjet! Misforståelser og mangel på viden og indsigt i hinandens aktiviteter og motivation er den største barriere for udvikling. Fuld opbakning fra Racing29ers:-)


17.08.2013 : Allan Graversen

Enig med Erik. Også fra Rold Skov MTB er der 100% opbakning. Bare lad os alle komme igang ASAP :-)


Der er lukket for kommentarer