Idea-speaker
Aktiv borger
Et ubenyttet - naturareal har altid et potitentiale

Et ubenyttet - naturareal har altid et potitentiale

Overalt i vores natur er der kommunalt - ledige arealer, der har et potentiale omkring benyttelse. Arealerne henligger i dag, som vildtvoksende, ikke tilgængelige arealer. Med enkle midler kan sådanne arealer blive til rekreative opholdssteder. Ideen er at finde disse steder og visionært forholde sig til anvendelsen.
Hvis en interessentgruppe arbejder med en vision og udarbejder et anevendelseskoncept - er der al mulig grund til at tro, at kommunen vil godkende en fremtidig anvendelse.
Kommunen opnår ejerskab og fremtidig vedligeholdelse.
Interessentkredsen får nye opholdmuligheder og nye udfoldelsesmuligheder.
Luftfoto viser et naturområde, der er opstået grundet opfyldning af et gammelt graveområde. Arealet var tidligere et ikke benyttet naturområde på 21 HA - men er nu overdraget til en styregruppe, der fremover forvalter arealet.

Christian Hærslev - Medlem af Friluftsårdet kreds Nordvestsjælland

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer