Idea-speaker
Livskvalitet
Sti og trampespor rundt om Tissø

Sti og trampespor rundt om Tissø

Vand har en positiv tiltrækningskraft på de fleste, og Tissø har et stort uudnyttet potentiale for spændende natur- og kulturoplevelser.
Tissø er en del af Naturpark Åmosen og et spor omkring søen vil forbinde de eksisterende perler og skabe nye muligheder.

Formidlingscenter Fugledegård - udstilling, vikingebosættelse, fugleskjul og krible-krable-platform. St. Fuglede Havn, Tissø Roklub, Klinteskoven, Sæby Kirke, Natura 2000 og Fuglebeskyttelsesområde.
Adgang til søbredden udvalgte steder fra land- og vandsiden vil forbedre naturoplevelsen og sikkerheden til søs.

Naturnært trampespor for ikke-motoriserede terrængående brugergrupper - mennesker og heste. Dele af sporet kan camoufleres og blive en spændende fugleobservationssti. Sporet afmærkes men behøver ikke anlæg.
Partnerskab mellem Naturpark Åmosen, lodsejere og brugergrupper er oplagt.

Sæbyvej langs østsiden af Tissø er smal, befærdet og farlig. Her er ønsket en trafiksikker kombineret cykel-ride-gangsti.

Friluftsrådet Nordvestsjælland

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer