Idea-speaker
Byens frirum

Kløversti - ungdomsuddannelser og bynær bevægelse

I Svendborg Kommmune er vi i gang med at etablere en Kløversti - Friluftsrådets koncept. 1. etape indvies den 6. september 2013 og bliver en Natur og friluftssti. Den blå sti, som er etape 2, bliver den bynære stie. Vi laver den under overskriften BYNÆR BEVÆGELSE. Stien på 5 km. tænkes forlagt tæt på byens ungdomsuddannelsessteder og de oaser, der ligger mellem dem. Derudover skal den forbi det ny udbyggede idrætscenter. Dette giver os lejlighed for at præsentere muligheder for selvforvaltende idræt og naturligvis også det etablere idrætsbillede. Vi vil lave stien i samarbejde med partnere fra uddannelsesinstitutionerne og idrætsforeninger, de skal være co-createre af stien. Vi har med succes benyttet denne metode på den Grønne sti, hvor vi præsenterer friluftsliv hånd i hånd med naturen - klatring, MTB, islanske heste m.m.
Vores idé at koble bevægelse, byens bevægelsesoaser til læringsmiljøer og forskellige former for sport og idræt.
M.v.h.
Gitte Minor Sport Study Svendborg

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer