Idea-speaker
Lær i naturen

Tilbage til naturen

Som sagsbehandler indenfor naturbeskyttelse i en kommune, oplever jeg desværre tit, at det er som om, den brede befolkning har glemt, hvad der er natur af høj kvalitet.
Jeg tænker, at man et sted i Danmark kunne lave et frilandsmuseum, hvor man kan gå ad en rute og opleve et antal danske naturtyper med høj værdi samtidigt med at få vist "natur"-områder der i virkeligheden ikke er meget bedre biologisk set end dyrkede kornmarker, såsom granplantager. Ruten kan være forsynet med tavler, der beskriver, hvorfor eller hvorfor ikke, det pågældende er at betragte som "rigtig" natur og hvad man kan gøre for at forbedre eller pleje området så biodiversiteten vedligeholdes eller forbedres. Hele området kan udbygges med udstillinger og ideværksteder, hvor der produceres fødevarer og/eller andre produkter uden at belaste miljøet. Da Danmark udenlands er ret kendt for sin økologi, er det mit umiddelbare indtryk, at også turismen kan have glæde af sådan et oplevelsescenter, Naturcenter Dannevang.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer