Idea-speaker
Livskvalitet

Samarbejde mellem skovejere og kommuner

Formålet med projektet er at finde forskellige modeller for hvordan skovejere og kommuner kan arbejde sammen om at skabe bedre muligheder for friluftsliv for borgerne. Ideen er inspireret af Kærehaveprojektet ved Ringsted.
En aftale kan skrues sammen på mange forskellige måder afhængig af hvilke kommunale forvaltninger, organisationer, frivillige, institutioner og borgergrupper der er de drivende kræfter/hovedbrugerne i projektet.
Resultaterne af projektet bliver:
• 3 konkretet projekter med varieret indhold, samarbejdspartnere, brugergrupper, financiering osv. Projekterne er placeret forskellige steder i landet (Fyn, Jylland, Sjælland). Dvs. 3 forskellige modeller for samarbejde mellem lodsejere, kommune og brugere.
• Inddragelse af frivillige og samarbejde på tværs af organisationer, foreninger, kommunale forvaltninger osv.
• Et inspirationskatalog som beskriver erfaringerne (rettet mod andre som vil starte lignende samarbejder)

Eva Skytte, Dansk Skovforening

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer