Idea-speaker
Tæt på alle

Den rejsende skov

Denne ide går ud på at skabe en flytbar skov (mellemstore træer og buske i potter) som kan placeres forskellige steder i kortere tidsrum.
Denne skov skulle, ud over at give glæden ved at opholde sig mellem træer og buske, skabe en berigende ændring i et bebygget miljø.
Endvidere kan ”Den rejsende skov”, via smart- intelligent skiltning informere folk om de danske skove generelt, de i skoven værende træer og buske, deres betydning for træindustrien (bæredygtigt naturprodukt), samt deres betydning for det økosystem de indgår i.
Eksempler på placeringer er: pladser (rådhuspladsen) torve og lignende i byer. Skoletorve, store arbejdspladser kort sagt steder hvor større menneskemængder opholder sig eller passere forbi.
En sådan friluftpolitisk ide vil medfører: velvære og information (natur-, drifts-, og lovkendskab).

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer