Idea-speaker
Byens frirum

Idé – flere grønne frirum i bybilledet

Der har i København i en længere årrække været megen snak om at HC.Andersens Boulevard skulle lukkes af for trafik, og der i stedet skulle etableres vejtunnel med en grøn park på toppen.

Et billigere alternativ kunne være, at etablere en kunstig græsbeklædt bakke over H.C.Andersens Boulevard (og gerne andre veje), således at den eksisterende vej vil blive overdækket af den kunstige bakke. Ovenpå vil den kunstige bakke vil der kunne plantes græs og små træer samt etableres naturlegeplads-zoner for de mindre børn.
Græsbeklædningen vil desuden være en hjælp i forhold til store regnskyl, hvor jorden må kunne forventes at opsuge noget af dette vand.

Idéen vil særligt kunne støtte pejlemærkerne ”TÆT PÅ ALLE”, ”BYENS FRIRUM” og ”INNOVATION”, og vil understøtte befolkningens muligheder for friluftsliv, understøtte grøn velfærd samt understøtte grøn omstilling, dvs. vækst og erhvervsudvikling i Danmark.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer