Idea-speaker

Aktivering af Socialt Udsatte i Naturen

“Aktivering af socialt udsatte i naturen” (ASUN), arbejder med udgangspunkt i natur og friluftsliv.
I dag er aktivitetsniveauet blandt socialt udsatte børn og unge nedadgående, alt i mens den daglige aktivitetsanbefaling er stigende. Udeaktiviteter og motion i naturen – i fællesskab med andre - kan medvirke til at bryde inaktive mønstre, der kan erstattes af bedre trivsel og øget sundhed.
Tryghed, anerkendelse og teambuilding - er omdrejningspunktet i projekt ASUN.

Målgrupper er socialt udsatte børn og unge mellem 12-21 år, herunder beboer på opholdssteder, samt deres pædagoger/andet personale.

Gennem fysisk aktivitet i naturen, finder de socialt udsatte ud af hvad naturen betyder for vi mennesker, og at en sund livsstil er sjov og kan mærkes!
Aktivitet og læring skal finde sted, hvor de socialt udsatte børn og unge er. Vejr, vind og årstid giver gode rammer for bevægelse og oplevelse. Det betyder at ASUN rykker ud med aktivitet hele året rundt.

Under opbygning - asun.dk

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer