Idea-speaker
Livskvalitet
Jagten på bordets glæder

Jagten på bordets glæder

Ideen går kort sagt ud på at tage grupper af ikke jægere med på jagt og efterfølgende lave et gourmet måltid af det nedlagte vildt, sammen med en kok.

Hvorfor er jægerne så fascinerede af naturen, og hvorfor vælger de at slå de dyr ihjel, som de dybest holder rigtig meget af. Det vil vi gerne give danskerne muligheden for at opleve på nærmeste hold.

Tanken er at starte med morgenkaffe I Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slots undervisningslokale. Efterfølgende vil naturvejlederen give en guidet rundvisning i Fondens Jagt- og Trofæmuseum. Museet indeholder Europas største offentligt tilgængelige trofæsamling,

Efter frokost mødes vi med godstes skytte og går på jagt sammen med en gruppe jægere. Her vil gruppen opleve jagtens sjæl på nærmeste hold.

Efter jagten mødes vi med restaurantens kok, for at fremstille velsmagende retter af vildt over åben ild. For det nedlagte vildt skal naturligvis anvendes i gryden og er for mange jægere en del af helhedsoplevelsen.

Naturvejleder Claus L. Olesen

Kommentarer (4)

13.05.2013 : Henrik Mikkel sen

Det er en super ide


13.01.2014 : Dina Hald

Kære Naturvejleder Claus Olesen,
Er dette mon ikke blot endnu et unuanceret forsøg på promovering af jagten efter Nak og Æd konceptet?
I bedste velkendte jægerstil nævner du ikke ÈT ord om jagtens uetiske og naturbelastende bagsider. F.eks. de (ca. 1½ million) opdrættede - og udsatte skydefugle, med det eneste formål at være levende skydeskiver; samt de alt for høje skamskydningsprocenter dokumenteret i undersøgelser fra DMU. F.eks. flyver ca. hver 4. grågås rundt med hagl i kroppen, og ca. 7% af danske fredede dyr har hagl i kroppen. Er jægerne selv tilfredse med det?
At opleve jagtens sjæl på nærmeste hold, som du selv udtrykker det, må vel også omfatte en alvorlig interesse for at se "hele sjælen" - også den del af "jagtens sjæl", som ikke sælger billetter i den brede offentlighed?


13.01.2014 : Claus L. Olesen

Til Dina Hald
Nu kan jeg jo beskylde dig for at anvende den velkendte antijægerretorik med en mængde negativt ladede ord. Men jeg tibyder netop et særdeles nuanceret billede af jagtens sjæl, hvor også den negtative bagside med anskydninger vil forekomme, for når man går på jagt vil man på et tidspunkt komme til at anskyde vildt, men så har man som jæger en forpligtigelse til at prøve at rette op på det, ved at have en hund som kan hjælpe med eftersøgningen. Og jeg kan kan kun give dig ret i at det er for dårligt at fredede dyr har hagl i kroppen, og det tager jeg helt klart afstand fra, men nu er det vel, som du påstår, ikke alle fredede dyr der har det? Med hensyn til din påstand om at det er uetisk at sætte fugle ud til jagt. Der er jeg ganske enkelt uenig og med de regler som der gælder for udsætning i dag, kan jeg ikke se der nogen problemer, men det er rent faktisk også noget af det som mine gæster kan opleve ved selvsyn. Så de selv kan stilling på et mere oplyst grundlag. Og i min verden har udsætninger af fugle også en naturgavnlig effekt. Alle de tiltag som der i dag skal gøres for at kunne sætte fugle ud, gavner i naturen meget mere end den skader.


28.01.2014 : Dina Hald

@ Claus L. Olesen

Det er kun at beklage, hvis du definerer en relevant kritik af jagten - dokumenteret af en velanskreven forskningsinstitution - som antijægerretorik.

Jeg tvivler stærkt på, at Naturstyrelsen ville acceptere, at andre naturbrugere ( wind-og kitesurfere, MTBikere, kajakfolk, svampesamlere, fuglekiggere, hundeluftere, fodfolk, orienteringsløbere m.fl.) på deres færden i naturen efterlod lemlæstede dyr i et antal, som tilfældet er med jagten. Det kunne unægtelig være interessant at få oplyst, hvorfor jagten er genstand for denne positive særbehandling.

Naturstyrelsens opgave kan vel aldrig være, at medvirke til promovering af hverken jagtens eller andre interesseorganisationers egen og ofte ensidige glansbillede-selvforståelse. Naturstyrelsen ser det forhåbentligt som sin opgave, at bringe alle sandheder til torvs (også dem der gør ondt på de ømme ligtorne); og dermed medvirke til promovering og facilitering af biologisk og etisk bæredygtig anvendelse af naturen.

Dine svar og påstande inviterer i øvrigt til en uddybende diskussion om emnet, hvilket jeg dog ikke finder relevant i dette forum, og derfor ikke forfølger her.


Der er lukket for kommentarer