Idea-speaker
Iværksætteri

Ens afgiftspolitik som fremmer formidlking og aktiivteter også i NST arealer

I dag koster det en afgift hvis der afvikles en organiseret aktivitet i Naturstyrelses arealer. Afgifterne sikrer at vi som besøgende stadigvæk mødes at velordnede faciliteter etc. Men afgifterne adm. forskelligt fra skov distrikt til skovdistrikt. Så der er behov for en homogenisering af hvilke aktiviteter der skal afgiftspålægges og hvornår de skal afgiftspålægges.
Jeg vil foreslå en anden administrationspraksis. I forhold til lovgivningen arbejder vi alle for at få fremmet befolkningens adgang til og udnyttelse af naturen. En formidlings strategi bør derfor af flere til at udvikle nye former for aktiviteter i naturen. Afgifter virker ikke fremmende på den udvikling. Jeg vil foreslå at kun arr. med over 50 deltager afgiftpålægges ift. deres slitage. Et MTB løb slider meget mere end en naturvejleder. Der bør ikke tages hensyn til foreninger eller private aktører. Der laves en prøveordning hvor arr. er gratis de første 3 år. Derved sikres innovations ro.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer