Idea-speaker
Aktiv borger
Friluftsliv i byen

Friluftsliv i byen

Friluftslivet udelukkes ofte i takt med at byerne vokser.

Til byernes forskønnelse, folks sundhed og en hjælpende hånd til naturen opfordres til at der i fremtidig byplanlægning indtænkes et sammenhængende net at stier og korridorer til brug for alle typer friluftsliv, som ikke er motoriseret (til fods, cykel, ski og hest). Korridoren kan nogle steder blot være en grussti, andre steder brede sig ud med plads til natur og friluftsliv.

Der skal være plads til det lille vandhul og den grønbenede rørhøne, de store gamle træer, kulturhistorie, udsigtspunkt, fuglekasser og anlæg til friluftsaktiviteter (festplads, shelter, bål, telt, naturlegeplads, hestespring og skateboard). Forbind byparken med marinaen, idrætsanlægget med bysøen, rideskolen med byparken og det hele med stier ud af byen.

Stinettet skal ikke kun løse et trafikalt problem for bløde trafikanter, men være et alsidigt tilbud og berigende for sine brugere - skabe fælleskab og medejerskab.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer