Idea-speaker
Aktiv borger
Miljøminister - gå efter 25 milliarder mere fra hestesektoren!

Miljøminister - gå efter 25 milliarder mere fra hestesektoren!

Hestesektoren (200.000 heste, 170.000 ryttere samt afledte aktiviteter) omsætter for små 25 mia. kr om året og giver arbejde til 21.000 fuldtidsbeskæftigede - men potientialet er langt større!

Begrænsningerne ligger i manglende adgang til ridning i naturen. I Nordsjælland, masser af statsskov, masser af heste. I størsteparten af resten af kongeriget, masser af privatskov og storlandbrug, få heste.

Gør noget ved Naturbeskyttelseslovens adgangsregler til glæde for flere ryttere og til gavn for samfundet, som vil få: bedre friluftsliv for flere ryttere, rideturisme, udbredelse af hestesteder (privatstalde, rideskoler, tur- og turistridning, handicapridning, hesteevents m.m.) samt afledt virksomhed (dyrlæger, beslagsmede, byggeri og inventar, foderproduktion og -salg, maskinstation og hesteudstyrsforretninger, turismeindtægter, eksportsalg m.m.).

Ikke mindst i yderområder kan det bidrage til tilflytning!

Hestesektoren kan løfte meget , hvis blot der skabes de rigtige rammer.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer