Idea-speaker
Tæt på alle

Adgangsregler som app

Jeg er sikker på, at en stor del af problemerne mellem forskellige brugergrupper og mellem brugerne og ejerne kan undgås, hvis alle brugerne faktisk kender adgangsreglerne for den del af naturen, som de er i på et konkret tidspunkt.

Med en app eller noget moderne webteknologi kan man uden problemer vise adgangsreglerne for det sted folk rent fysisk opholder sig.
Nu hvor flere offentlige styrelser stiller deres data til rådighed - herunder fx geodatastyrelsen er det tilmed blevet endnu nemmere.

Vi har allerede født ideen i FDF, og prøver at samle opbakning både lokalt i søhøjlandet og nationalt er de første møder holdt med større interessenter som geodatastyrelsen og Friluftsrådet.

Vi skal bare løbe med ideen nu, så ideen kan føres ud i livet af de mest oplagte nationale samarbejdspartnere. Herunder Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen og fx skovejerne.

Kommentarer (1)

11.01.2014 : Debow

Se5dan en undersf8gelse foarlrker jo ogse5 meget godt, hvorfor det se5 kan ve6kke offentlig forargelse, ne5r nogen arbejder med emner som reputation management eller bare SEO for den sags skyld. Hvis man mener, at Googles sf8geresultater er noget af det mest trove6rdige i denne verden, kan det godt ve6re en he5rd opve5gnen at le6re, at de er baseret pe5 en masse matematiske formler, som kan pe5virkes af df8delige mennesker..


Der er lukket for kommentarer