Idea-speaker
Tæt på alle
Fishing Zealand

Fishing Zealand

FZ handler om at forbedre vandmiljøet og fiskemulighederne med stang og snøre på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle lystfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.Benyttelse og beskyttelse skal balanceres. Involvering af frivillige i arbejdet med at forbedre naturen, fremme lystfiskeriet og sikre en bæredygtig forvaltning, er også et bærende element. Kommunerne skal arbejde for bedre natur for at skabe et bæredygtigt fiskeri. Erhvervslivet og lokalbefolkningerne skal involveres i at udvikle nye oplevelsesbaserede økonomier med afsæt i den kystnære natur, der tiltrækker lystfiskere og deres familier. Mulighederne for et aktivt liv i vandkanten skal synliggøres og suppleres med tilbud om services og gode oplevelser. FZ skal sætte rammen for, hvordan lystfiskerturismen kan tilføre erhvervslivet i lokalområderne langs Sjællands kyststrækninger et nyt indtægtsgrundlag, der støtter op om de naturoplevelser, der knytter sig til og ligger i forlængelse af lystfiskerturismen.

Kommentarer (11)

18.04.2013 : Henrik M. Lomholt

Det er en god ide. Givetvis er der penge at hente her - samt muligheder for at hjælpe udkantsdanmark til at bevare lokalsamfundene.


18.04.2013 : Henrik Ipsen

Fin ide, håber dog at der snart kommer ryk i tingene..
Vi trænger til bedre fiskevand, så flere kan få del i vores skønne Sjællandske natur.
Fyn viste/viser vejen...


19.04.2013 : Jakob Lyngbye

Jeg mener at der bør ske et samarbejde med de kommende markvildtslav, så de forskellige interesser bliver koordineret og konflikter taget i opløbet.
Om markvildtslav, se http://www.jaegerforbundet.dk/page1593.aspx?q=markvildtslav


27.04.2013 : Søren

Hej Kaare, jeg har lige foreslået en lystfisker app, kunne du se muligheder for at kombinere de to ting?


30.04.2013 : Klaare

Ja, Søren. I høj grad!


02.05.2013 : Willy

Ligger der en handleplan for at udfase det kommercielle fiskeri efter brakvandsgedde og -aborrer?


03.05.2013 : A. Tannert

Fin ide. Se bare hvordan Fyn bliver omtalt i forskellige medier.


03.05.2013 : Anonym

Hmm hvor er hele ideen om at som minimum at få fjernet de ulovlige garn konsekvent vi aftalte som værende det vigtigste emne på det stiftende møde i Næstved inden projektet bliver solgt som turrist fremmende for de implicerede kommuner ?


04.05.2013 : John Balleby

arbejde for en garnfri zone ud til 3meter vanddybde som i Sverrig.Der ikke meget ved at øge piratfiskernes sorte indkomst som vi gør i de vestjyske fjorde.


05.05.2013 : Mogens Jørgensen

Vi har nu set flere vellykkede vand/naturforbedrende projekter især her i Jylland - projekter der er blevet taget godt imod af både lokale, lodsejere og foreninger. En opgave der sikkert ikke har været let at løfte. De eneste der delvist har været lidt overladt til selv at finde ud af "mulighederne" i projekterne har været det lokale erhvervsliv. I Dette nye projekt virker det til at man vil involvere det lokale erhvervsliv lidt mere aktivt - det er en god vinkel.


05.05.2013 : Jacob Fog

Jeg kan kun bakke op om initiativet! Fyn viser vejen- opgør med garn og andet redskabsfiskeri, udsætninger, vandpleje og udlægning af gydegrus og ikke mindst er de meget gode til at komme i medierne og få politikerne i tale (især Jakob Elleman og Mette Gjerskov ) og meget andet!
Som jeg ser det, er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen! Fyn har vist vejen og Lars Henriksen fra Grusbanden deler gerne ud af sine erfaringer!


Der er lukket for kommentarer