Idea-speaker
Lær i naturen

opgør med gratisprincippet?

Alle skal have fri og lige adgang til vores sparsomme natur. Men den stigende interesse for at køre og ride i naturen - uden at være tilknyttet nogen foreninger - og dermed uden ansvar for fællesskabet, efterspørger, om det er på tide, at tilbyde nationale ride- og kørekort.
For en pris, det normalt koster at være medlem af en forening, kunne man samtidig få tilbudt et diplom efter undervisning i: "Sådan færdes du på cykel eller til hest". Undervisning kan tilbydes af foreningernes kredsrepræsentanter. Dårlig adfærd i naturen - eller overfor andre brugere, skyldes som regel uvidenhed. Er man først opmærksom på skadevirkninger, - ændres adfærden.
Samtidig skal lodsejere kunne søge ensartet kompensation for at stille stier til rådighed. Mange skovejere udsteder allerede meget forskellige ridekort til private skove, og det bør kunne komme alle til gavn - ud fra et "Noget for noget" princip.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer