Idea-speaker
Aktiv borger

Anvende Naturens materialer som et bevægelsesrum til børn, familier, ældre, motionister osv. ved udviklingen af en APP

Ide’en, er, at konstruere en løbe/gå-rute med indlagte SCAN-selvkoder til mobilen. SCAN selv koderne kan være placeret ved et træ, ved en bænk, ved en sten, på en skrænt…
Når koden scannes vises en video af mulige ide’er til hvordan naturens objekter kan anvendes til forskellige målgrupper og med forskellige formål.
Ide’en kan konstrueres så der er flere typer ruter med scan-selv koder. Eksempelvis balanceruten der henvender sig til seniorer og forebygger fald, en legerute hvor kreativiteten udfordres af både voksne og børn eller en træningsrute hvor der er fokus på hvilke muskler der trænes. Der kan også være ruter der har fokus på forskellige teama’er, eksempelvis det relationelle, samarbejde, at lære om naturen, at være kreativ. Ide’en kan således formes til specifikke målgrupper eller der kan tænkes i temaer.
Formålet er at skabe inspiration til kreativ bevægelse, forebygge sundhed og skabe grobund for at borgere i bred forstand får mere lyst til at tilbringe tid i naturen!

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer