Idea-speaker
Tæt på alle
Anvendelse af den tidligere Flyvestation Værløse

Anvendelse af den tidligere Flyvestation Værløse

Kongelig Dansk Aeroklub, KDA, er paraplyorganisation for alle luftrumsbrugere indenfor luftsport og fritidsflyvning i Danmark. I forbindelse med at Flyvestation Værløse stod foran lukning, og at arealerne skulle overdrages til Furesø Kommune i 2008 udarbejdede KDA en vision for arealerne. Præsentationen blev præsenteret for Friluftsrådet, der efterfølgende gjorde præsentationen til Friluftsrådets. KDA så og ser stadig store muligheder i at anvende den tidligere flyvestation til en mangfoldighed af friluftsliv, både inden for vores egne aktiviteter, men i langt større grad indenfor en bred vifte af andre friluftsaktiviteter. Det er KDAs opfattelse, at en udnyttelse af den gamle Flyvestation vil, hvis det bliver gjort rigtigt, få en uvurderlig positiv virkning på beskæftigelse, turisme etc. ligesom det vil blive mere attraktivt at bosætte sig i nærheden af et så stort og fantastisk friluftsområde. Det skulle glæde os i KDA at få lejlighed til at præsenterer vores tanker nærmere.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer