Idea-speaker
Tæt på alle
Natur & Netværk for børn på Lolland-Falster

Natur & Netværk for børn på Lolland-Falster

Projekt Natur & Netværk henvender sig til alle børn med særligt fokus på plejefamilier og anbragte børn. Formålet med projektet er at kombinere netværksdannelse med etablering af en tradition for weekend-arrangementer med friluftsliv og fællesskab i naturen.
Barnets Reform lægger op til dannelse af netværk mellem anbragte børn, og dette vil projektet understøtte ved at børnene lærer hinanden at kende "på neutral grund" på lejre i naturen med frirum for udvikling og fordybelse. Her kan familier og børn - både biologiske og anbragte - danne netværksgrupper, udveksle erfaringer og få inspiration via foredrag, events og workshops. Desuden inspireres børnenes støttepersoner (ansatte, frivillige, familie) til selv at opleve naturen.
Lejrene kan etableres i tilknytning til allerede eksisterende tilbud som fx. naturskoler, skovdistrikter, museer, m.m. Projektet er tænkt igangsat på Hejrede Friluftsgård, hvor der oprettes grejbank med telte, så flere lokale lejre kan etableres fremover.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer