Idea-speaker
Lær i naturen
Projekt Naturspots i gåafstand af skoler og daginstitutioner.

Projekt Naturspots i gåafstand af skoler og daginstitutioner.

Registrering på kort og formidling af Naturspots indenfor gåafstand af skoler og daginstitutioner.
Et Naturspot er et lokalt, tilgængeligt naturareal, hvor man kan få en lærerig naturoplevelse. Et Naturspot kan være en/et vandhul, å, gravhøj, flagermus lokalitet, særligt svampested, grøftekanter, natureng m.fl., der understøttes af inspirerende oplysninger om dyr og planter, aktiviteter, årets gang o.lign., som kan udbygges af brugerne.
Idéen udspringer fra dialog i kommunens "Grønt forum" om inddragelse af frivillige/ lokal viden. Et Naturspot kan have en kontaktperson tilknyttet, som stiller sig til rådighed som guide.
Målet er at inspirere til naturaktiviteter i den lokale natur.
Registrering og formidlingen sker på eksisterende digital løsninger - gerne udbygget med lokalt forankrede hjemmesider.
Projektet har potentiale for udvidelse til områder tæt ved handicapinstitutioner, plejehjem m.fl. og med udflugtsmål for naturfitness, klatretræer m.m. udfra efterspørgsel.

Teknik og Miljø og Grønt Forum i Sorø Kommune

Kommentarer (1)

25.04.2013 : Landskabsværkstedet

Jeg synes det er en rigtig god idé. Det er naturligvis ikke banebrydende nyt, at der er steder/spot man typisk tager hen. Men systematisering og nye samarbejder kunne synliggøre og udvikle sådanne steder. I mange byer ligger der små grønne fællesarealer som passes af (grund)ejerforeninger, og som ofte er lidt hverken/eller (med falleret gyngestativ osv.). De kunne være ramme om et partnerskab mellem skole, grundejerforening, plejehjem, institution m.fl. med henblik på at gøre stederne til gode natur-, lærings- og opholdsrum i stedet for en klods om benet på grundejerforeningen.


Der er lukket for kommentarer