Idea-speaker
Lær i naturen
Børn som naturens kassemestre

Børn som naturens kassemestre

Med projektet tilbydes gratis undervisningsforløb med beskrivelser af, hvordan man kan bygge og opsætte 25 forskellige redekasser til pattedyr, fugle, padder, insekter mm., og hvordan det kan indgå som et konkret, praktisk og tværfagligt element i undervisningen.
Modellerne udvikles i samarbejde mellem biologen, snedkeren og underviseren.

Planlægning, produktion, ophængning og overvågning af hver kasse bliver beskrevet sammen med en beskrivelse af dyrets levevis og modeltegning.

Projektet er konkret og spændende flerfaglig undervisning, som gennemføres som et projekt med elementer fra flere fag. Kæder natur og klasseværelses sammen og udvikler samtidig udearealer og nærområderne som grønne læringsrum og gør noget godt for natur/miljø ved at invitere naturen tættere på. Alt efter hvor mange midler, der kan findes til projektet kan hjælp til produktionen og ophængning også lægges ud som videoklip, udgives som en bog og der kan kobles webcams på fra forskellige kasser i naturen.

Ole Laursen - Danmarks Naturfredningsforening

Kommentarer (1)

09.01.2014 : Victor

Skrev ve4l inte att du e4ter lite bara ff6r att du e4r smal? Ja skrev ju bara va du skulle klara dig pe5 ;) c4r det utnimang se5 e4r det ve4l Men om du fe5r huvudve4rk som ett brev pe5 posten ne4r du e4ter de5ligt ska du ve4l ff6r tjyven inte ke4ka skre4pmat i en me5nad??


Der er lukket for kommentarer