Idea-speaker
Aktiv borger

I en lille landsby ved Grenå - har borgerne fået en god ide!

Da en dialog med Godsejeren om adgang til skov og strand ikke har båret frugt, og fordi borgerne er blevet trætte af forbud og ubehagelige irettesættelser. Har de fået en god ide - de har stiftet et Oldermandslaug, og nu står de sammen om at få overdraget en vejmatrikkel af kommunen. Godsejeren har afholdt borgerne fra at benytte denne vej matriklen gennem 25 år, bl.a. Ved at pløje en del af vejen op og plante træer.
Det har vist sig, at kommunen ejer vej matriklen.
Kommunen er indstillet på at Oldermandslauget kan overtage matriklen, det vil givetvis betyde at Oldermandslauget får en større udgift både til tinglysning og landmålerens honorar.
Hvis beløbet bliver for stort kan det stoppe projektet!
Oldermandslauget vil skabe mulighed for at det gående, cyklende og ridende publikum kan komme til skov og strand uden at skulle gennem trafik.
Samt skabe et fælles grøntområde med borde og bænke - en gynge m.m.

Kommentarer (0)

Der er lukket for kommentarer