Idea-speaker
Livskvalitet

Ryttere skal have samme betingelser i trafikken som cyklister

Ryttere skal fremover have ret til at benytte cykelstier for at undgå farlige situationer i trafikken.
Ryttere til hest SKAL indtænkes i trafikken, hvor det er relevant, f.eks ridespor langs veje og evt. Cykelstier eller Transitstier udenom tungtrafik.

Kommunerne bør pålægges opgaven at hjælpe Rideskoler og rideklubber med at øge trafiksikkerheden til hest.

Idag er det i nogle kommuner op til private at løse problematikken omkring ridning og trafik, kommunernes håndtering og hjælp er meget uens på landsplan. Måske er det berøringsangst eller fordi nogle Godsejeren har meget magt.

Rideturistmen har bl.a. Meget ringe vilkår i Norddjurs - der er nærmest ingen iøjeblikket. Forspørgslerne er der, men naturområderne er lukket af af privatelodsejere. Så vi i Norddjurs må henvise til Syddjurs - surt.

Turisterne vil ikke ride i mellem biler og lastbiler - og Rideguiderne tør ikke tage ansvaret.
Ingen rideturistme i Norddjurs = dårligere indtjening og fære turister:-(

Kirsten Strunge Ulrichsen

Kommentarer (3)

11.04.2013 : Dorthe Selmer

Heste kan ikke sidestilles med cykler, og jeg mener ikke, at heste skal færdes i trafikken mere end allerhøjst nødvendigt. Hvor det er nødvendigt, eks. for at skabe adgang fra hestestald til en nærliggende skov, bør der være fornuftige adgange. Egentlige ridestier kan lyde voldsomt, hvis det er en lille stald, men det kan også blot være et spor i vejsiden, hvor ekvipagen er velkommen, og de øvrige trafikanter ved skiltning gøres opmærksom på, at sådan er det. Kommunen/vejmyndigheden bør indgå i samarbejde med staldene om udpegning og evt. etablering af adgangene.
Dertil kommer, at jeg synes, at der kan gøres rigtigt meget for at forbedre mulighederne for at færdes i skove og markskel på hesteryg. Rytterne vil meget gerne færdes der uden at genere, så jeg opfordrer parterne til at mødes for at blive enige om, hvor hestene kan være, og hvor de ikke ønskes.
Ved sådanne samarbejder vil ridemulighederne kunne forbedres betydeligt i Danmark. Det vil fremme sunde udfoldelser og så nævnt i indlægget, også være af betydning for turismen.
Det er dejligt og sundt at ride og heste er smukke at se på.


26.08.2013 : Annette B. Løchte

Enig


14.11.2013 : Tina

Jeg er meget enig i at det er et problem, at man efter loven skal ride i siden af en vej, hvor der er voldsom trafik. Det er meget farligt. Men jeg er ikke enig i at ryttere skal sidestilles med cyklister. Jeg synes at man overser at heste er meget terræn-gående, og at det ikke er nødvendigt med etablerede dyre stier, for at man kan ride. Man kunne eks. give tilladelse til at ride i vejrabatter og i markernes kanter, og eks. i skridt, over udyrkede arealer. På den måde kan man komme langt omkring på hest,- uden at der behøves at anlægges nogen sti og uden at der behøver være heste på trafikerede veje.


Der er lukket for kommentarer