Idea-speaker
Tæt på alle
Tillad vildsvinet i Danmark

Tillad vildsvinet i Danmark

Hvis regeringen tillod vildsvinet at genindvandre - hvilket det i årtier har forsøgt - og dermed lod naturen gå sin gang, så ville Danmark blive beriget på mange måder.
Vi har i Danmark meget lidt natur ift. både vores naboer Sverige og Tyskland, og EU-gennemsnittet. Når naturen så endelig forsøger at brede sig, så slår vi ned på den, og hindrer den. Danmark er måske det land i Europa med mindst vild natur, og det burde der gøres noget ved.
Naturen ville blive mere naturlig og byde på mange flere oplevelser for alle danskere med vildsvin. Derudover er vildsvin en nøgleart, der udøver en vigtig og i Danmark manglende rolle i naturen som naturplejer. Vildsvin er i øvrigt ufarlige for mennesker, såfremt de ikke anskydes, påkøres eller deres unger ikke antastes.
Når regeringen har taget så vel imod ulven - både fordi den er fredet qua internationale konventioner, og fordi den beriger naturen - så burde vildsvinet også få samme positive velkomst, uden hensyn til landbrugsinteresser.

Kommentarer (10)

24.03.2013 : Klaus Sall

Siden den store danske rapport om smitteoverførsel blev gennemført i 2005 udkom denne rapport i 2008: http://ec.europa.eu/research/agriculture/success_csfvaccine_en.htm , som præsenterer de positive resultater med et EU-finansieret projekt med at vaccinere vildsvin mod svinepest gennem foderet.
De danske Miljø og Landrbugsministerier burde gå sammen med de tyske myndigheder for at gennemføre et 5 årigt vaccinationsforsøg med den udviklede metode, hvor man udlage området fra Kieler-kanalen til Haderslev som vaccinationsområde og undersøgte om man i dette område i praksis kunne opnå det ønskede vaccinations-niveau i vildsvine bestanden.
Der er flere ting der taler for dette:

Bestanden eksisterer allerede og udgør dermed en vis trussel. Svineproducenter i området og myndigheder på begge sider af grænsen kunne have interesse i at få truslen mindsket.
Vildsvinehabitaterne i området er forholdsvis begrænsede og velafgrænsede.
Hvis en epidemi af svinepest skulle brede sig i det Nordtyske ville en allerede vaccineret bestand af vildsvin i området udgøre en væsentlig barrierer for at epedimien spredte sig til Danmark.
Mulighed for systematisk at udvikle rimelige sikkerhedsafstande rundt om svinebesætninger.
Overvågning af biodiversitet på udvalgte nyetablerede vildsvinelokaliteter for at vurdere effekten på biodiversiteten.


24.03.2013 : Peter Thisted

Jeg syntes ideen med at vaccinere gennem udlagt foder - som vildsvinene gerne går til - vil være et utroligt lovende projekt. Uanset hvad vi gør, så kan vi ikke på den lange bane dæmme op for, at vildsvinet vil genindvandre til Danmark - og så vil det mest hensigtsmæssige jo være at have en plan frem for at fortsætte den meningsløse nedskydning af vildsvinet - som jo også indbefatter drægtige søer og smågrise, hvilket balancerer på et knivsæg med det etisk forsvarlige.


26.03.2013 : Anonym

Begrundelsen med at det er et udbrud af svinepest og den derefter manglende eksport som argument mod vildsvin i DK er meget teoretisk. Lad dem komme og berige vores lille land med et spændende dyr....mere


27.03.2013 : Anonym

Moral er godt - dobbeltmoral er ikke dobbelt så godt, så vil man have ulven, SKAL vilsvinet naturligvis også have lov til at vende tilbage til den danske natur og berige os med endnu en genindvandret vildtart !


27.03.2013 : Jes Elnif

Formidabelt tiltag - Oh, lad det ske.......


27.03.2013 : Niels Kanstrup

Mig bekendt ER vildsvinet genindvandret. Der er tegn på spirende bestande i Syddanmark, som jo også er Danmark, og andre steder. Så spørgsmåler er ikke, om vi skal have vildsvin, men hvordan vi håndterer det faktum, at de er her. Personligt ser jeg tre rigtig gode vinkler: 1. Vildsvin er ligesom krondyr, ulv og knopsvane danske dyrearter og dansk biodiversitet, som vi har udryddet, men som banker på og gerne vil være her igen. Det skal de have lov til, og vi skal give dem plads. 2. Vildsvin er en fantastisk jagtbar dyreart, som giver enestående oplevelser, supermad og sund økonomi i landdistrikterne. Det skal de have lov til, og vi skal opleve og jage dem. 3. Vildsvin udfordrer vores valg af, om Danmark skal være dyrkningsørken for produktion af kød og fedt til den spirende og talmæssigt uendelige mellemklasse i Asien eller være for udvikling af en lokal produktion af fødevarer, vi med bare nogenlunde anstændighed kan kalde bæredygtig. For mig er der ingen tvivl. Lad svinene få spillerum. Lad dem være dansk natur og biodiversitet. Lad dem være jagt- og spisedyr. Lad dem udfordre ideen om, at vores land skal være en tamgrisekuvøse.


01.04.2013 : Morten Lindhard

Vildsvin skal være velkomne. Det har vi skrevet under på i biodiversitetskonventionen. der står vi skal stile mod velfungerende økosystemer. Vi kan kun stile mod et velfungerende økosystem, hvis vi stiler mod at samle de arter, der engang udgjorde det økosystem der skabte dem. Rewilding, genindførelsen af megafaunaen er et uomgængeligt behov, hvis vi vil have økosystemer der er bæredygtige i balance og istand til at opretholde deres biodiversitet selv. Hvis vi vil have sådanne økosystemer, skal de imidlertid også hegnes så megafaunaen og græsningstrykket holdes i naturområderne.. Hvis megafaunaen har uhiundret adgang til afgrøderne forvrides den økologiske balance og overdrevets blomster skal beskyttes med havepleje tiltag; beskæring. Vi har allerede hegn om køer, heste , geder og får af samme grund.


06.04.2013 : Martin Andersen

Hvordan kan vi sige vi ikke vil have vildsvin i danmark, når vi har underskrevet biodiversitetskonventionen?
Ministeren må gerne svare...


11.04.2013 : Morten

Det var dog en fantastisk idé! Vi har brug for vildsvinene til at skabe lidt mere dynamik i den danske natur. Og de vil jo åbenbart så gerne herop at bo, så lad os da tage imod dem med kyshånd! De giver større oplevelser til os der holder af at være i naturen


22.04.2013 : Mikkel Pærremand Gregersen

Ja, glimrende idé.

Hvis der da bare var en minister, og regering, der turde trodse landbruget og byde vildsvinene velkommen.

Niels Kanstrups indlæg vil jeg gerne være medunderskriver på. Det er på tide, at vi på nationalt plan beslutter os for, om vi vil være en intensiv landbrugsfabrik, eller om vi også vil have plads til naturen.

En start på hele processen, kunne jo være at få ophævet det uetiske nedskydningspåbud, der for alle vildsvin - herunder også so med smågrise.

Dernæst kunne der udarbejdes en national forvaltningsplan for vildsvin.


Der er lukket for kommentarer