Idea-speaker
Tæt på alle
Bævere giver naturfacination.

Bævere giver naturfacination.

Miljøbevidsthed i befolkningen er en forudsætning for, at vi kan opbygge et bæredygtigt samfund.
Fritlevende bævere er vildt fascinerende, og fanger manges naturinteresse gennem deres specielle levevis. Deres adfærd er meget markant og forståligt, påvirkningen af omgivelserne rejser mange umiddelbare spørgsmål, som giver en god forståelse for naturens sammenspil.
Der foreligger planer fra Naturstyrelsen i 1999 for udsætning af bævere i Gudenåen og Omme Å. En realisering af disse planer vil skabe meget opmærksomhed på naturen og dens forskellige sammenspil.
Bæverne er en nøgleart, som har en positive indvirkning på miljøet. Deres naturpleje er savnet og ønsket så hurtigt som muligt.
Både i Norge og Sverige, samt ved vores egne bæverbestande ses en stor publikumsinteresse for disse fascinerende dyr.
Bestanden i Klosterheden breder sig, med den består af et spinkelt gen-grundlag, som vil blive styrket gennem nye udsætninger, så vi kan få en sund bæverbestand i Danmark.

Kommentarer (3)

16.03.2013 : Christian Ancher Grøn

Ideen fejler bestemt ikke noget, og bør da helt sikkert realiseres. Har selv gennem år kørt DK rundt efter bæverrygter, men det var før, dette projekt kom i gang. Så lad dem få en ordentlig chance.

Det første udsagn er måske en anelse luftigt, men dog acceptabelt.
Værre er nogle trykfejl (mangl. s i overskriften + 'forståligt' i 5 linie) og nogle måske knapt så vellykkede formuleringer. Jeg har tilladt mig at komme med et bud, der følger:

Bævere giver naturfascination.
Miljøbevidsthed i befolkningen er en forudsætning for, at vi kan opbygge et bæredygtigt samfund.
Fritlevende bævere er dybt fascinerende, og fanger manges naturinteresse gennem deres specielle levevis. Deres adfærd er markant og enestående, og deres påvirkning af omgivelserne rejser mange spørgsmål, hvis løsninger giver både indsigt og god forståelse for naturens samspil.
Der foreligger fra 1999 planer fra Naturstyrelsen om udsætning af bævere i Gudenåen og Omme Å. En endelig realisering af disse planer vil skabe øget opmærksomhed på naturen og på dyr, planters og vor sameksistens.
Bæveren er en nøgleart, med en positiv indvirkning på miljøet. Dens naturpleje på bevoksning og vandløb er betydningsfuld og ønsket så hurtigt som muligt.
Både i Norge, Sverige, og ved vores egne bæverbestande ses en stor publikums-interesse for disse fascinerende dyr.
Bestanden i Klosterheden breder sig, med består endnu på et meget spinkelt gen-grundlag, der vil blive styrket gennem nye udsætninger, så vi sikrer en sund og livskraftig bæverbestand i Danmark.

Med venlig hilsen
Chr. Ancher Grøn


16.03.2013 : Per Hallum

Tak for dit indlæg Chr. Ancher Grøn.
Du skriver at du jagtede bæver før "dette projekt kom i gang"
Hvilket projekt? - ledte du efter bævere før udsætningen i Klosterheden?
Vil du sende mig en mail perhallum@gmail.dk


16.03.2013 : Per Hallum

Undskyld, det er:
perhallum@gmail.com


Der er lukket for kommentarer